μία λέξη χίλιες φωτογραφίες

by

σύγχυση

3 Responses to “μία λέξη χίλιες φωτογραφίες”

  1. Herr Hum Says:

    η κατάσταση ψυχικού αναβρασμού ή ανεξέλεγκτου εκνευρισμού,η διατάραξη της ψυχικής υγείας

  2. Rosa Says:

    η αδυναμία διαχείρισης της σχετικότητας (relativity)

  3. pseudon Says:

    +, he, she

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: