Αρχείο ΕΡΤ

by

despotikon

http://www.ert-archives.gr/

Μια Ιστοσελίδα που περιέχει πολύ ενδιαφέρον υλικό και αξίζει πολλές ώρες ψάξιμο.

Περιγραφή από την Σελίδα:
http://www.ert-archives.gr/wpasV2/public/a01-proj-descr.aspx

To έργο
Περιγραφή

Το έργο «Ανάδειξη του ιστορικού οπτικοακουστικού αρχείου της ΕΡΤ στην Κοινωνία της Πληροφορίας για τον Πολιτισμό» έχει ως στόχο να διασώσει, διατηρήσει και αναδείξει το πλουσιότερο οπτικοακουστικό αρχείο της χώρας μας, ένα μοναδικό πολιτιστικό θησαυρό.

Ειδικότερα, η ΕΡΤ μέσω αυτού του έργου, αποσκοπεί στην ανάδειξη των οπτικοακουστικών αρχείων της στην «Κοινωνία της Πληροφορίας» με ενέργειες που:

* Διαφυλάττουν το πολύτιμο οπτικοακουστικό υλικό από τη φυσική φθορά μέσω συστημάτων και διαδικασιών ψηφιοποίησης.
* Προσθέτουν αξία στο εν λόγω υλικό μέσω της συστηματικής ηλεκτρονικής τεκμηρίωσής του.
* Παρέχουν ελεύθερη πρόσβαση στο κοινό με τη χρήση των τεχνολογιών του Διαδικτύου και των ηλεκτρονικών εκδόσεων, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζονται τα πνευματικά δικαιωμάτων των δημιουργών.

Η αξία, η σημαντικότητα αυτού του έργου είναι ανεκτίμητη. Αρκεί να αναλογιστεί κανείς ότι το ιστορικό οπτικοακουστικό αρχείο της ΕΡΤ περιέχει το 70% του συνόλου του ελληνικού οπτικοακουστικού περιεχομένου.

Σήμερα με τη συνδρομή της «Κοινωνίας της Πληροφορίας» το ιστορικό οπτικοακουστικό αρχείο της ΕΡΤ αποκτά νέες διαστάσεις. Ο πολιτιστικός αυτός πλούτος αφενός διασώζεται και αφετέρου να γίνεται δημόσια προσβάσιμος σε πολιτιστικούς δημιουργούς, ιστορικούς ερευνητές, εκπαιδευτικούς, δημοσιογράφους και γενικότερα στο ευρύ κοινό.

Advertisements

One Response to “Αρχείο ΕΡΤ”

  1. pseudon Says:

    poli kalo…vrika fovero iliko.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: