Ανδρέας Λασκαράτος

by

Από την Προϊδέαση του βιβλίου του ” Τα μυστήρια της Κεφαλονιάς”

AndreasLaskaratos

Σκοπός του παρόντος βιβλίου είναι το σιάσιμο μιας σφαλερής ιδέας οπού έως τώρα εβασίλεψε και βασιλέβει ακόμη στην κοινωνία μας.

Η κοινωνία μας νομίζει πως δεν πρέπει να ξεσκεπάζονται τα ελαττώματά της, και θεωρεί ως εγκληματίαν εκείνον όπου το κάμη. Νομίζει εξεναντίας ότι είναι χρέος κάθε καλού πατριώτη να κηρύττη αρετές εις τον τόπον των ελλατωμάτων της.

Τούτο έκαμε ώστε καθένας, φοβούμενος την πρόληψή της, αρνήθηκε νων της ανοίξη τα μάτια εις τες αληθινές πηγές των κακών της. Ενώ απ’άλλο μέρος οι κατεργαραίοι, που σε κάθε κοινωνία ποτέ δεν λείπουνε, εκερδοσκοπήσανε ναν την αποκοιμήσουν, απάνω στον κρημνό της ανοησίας της, για να κλέψουνε την υπόληψή της.

Εγώ δεν ημπορώ, εν συνειδήσει, να ναναρίσω την κοινωνία μας με το ναρκωτικό νανάρισμα των λαοπλάνων, ούτε μήτε να σιωπήσω τα ολέθρια αποτελέσματα μιας τέτοιας σατανιθκής κερδοσκοπίας. Εγώ εξεναντίας ξεσκεπάζω τα ελαττώματά της με θάρρος και με εξουσίαν, με όλη εκείνην την εξουσία όπου μου δίνει η Αλήθεια. Ανοίγω το σπήτι, και δείχνω την οικογένειαν, εις όλην της τη βαρβαρικήν ασχημάδα. Διαπλατόνω την εκκλησία, και δείχνω ότι, αποκάτω στον τίτλο Χριστιανική Θρησκεία, δεν υπάρχει παρά ένα άθροισμα από βάκχικα και άλλα ειδωλολατρικά έθιμα. Εξετάζω την πολιτική της και η πολιτική της, βγαλμένη μέσαθε από μιαν τέτοιαν οικογένεια, από μιαν τέτοια θρησκεία, δεν εμπόριε παρά να ήναι ανάλογη με την ψυχικήν κατάσταση της κοινωνίας.

Ο εγωισμός, τω όντι, είναι η βάση της, η χαμέρπεια το μέσον της, η παράλυση το αποτέλεσμά της!

Advertisements

2 Responses to “Ανδρέας Λασκαράτος”

  1. Herr Hum Says:

    Topikisth!

  2. emubird Says:

    http://www.peri-grafis.com/ergo.php?id=651

    Δεύτερη σειρά. Το post ήταν λόγω ημέρας. Να ανακαλέσετε κύριε!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: