βιοαναφορικά

by

διαβάζω δυνατά σφυρίζω πλάγια bold μέχρι την πρώτη αυτόνομη τελεία :θα’χεις το κεφάλι σου ήσυχο κάθε τικ το οποίο αντιστοιχεί σε ζαλάδα,η πορτοκαλάδα θα μετράει την δίεση και η μη εμφάνιση πληροφορίας την ύφεση ανά τακ.
Κουρασμένοι οι άρρωστοι γι’αυτή την βδομάδα ενώ τα ρήματα για κολύμπι στην επόμενη πρόταση.Σίγουρα υπάρχει ένα δεύτερο περιβάλλον με αφρό από ζάχαρη,σώμα απο ζάχαρη,νερό που την διαλύει με άμεσο στόχο την ανάδυση του κενού.Δεν θα το κρίνω όμως μα κυρίως δεν θα το επικρίνεις με συνθήματα στυλ comments γιατί ήδη έχεις αφαιρέσει ή απολέσει το νόημα όπως εμφανίζεται μέχρι τώρα στο κείμενο.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: