Γιατι καμιά φορά η ερμηνεία ενός ”αριστουργήματος” είναι τόσο απλή!!!

by

One Response to “Γιατι καμιά φορά η ερμηνεία ενός ”αριστουργήματος” είναι τόσο απλή!!!”

  1. tarzanos Says:

    arages amane tone rwtagane tone David Lynch ti tha elege na oum?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: